STEENFABRIEK OOSTRUM B.V.

De steenfabriek van Oostrum in de gemeente Noord East Friesland is een voormalige machinale steenbakkerij, gelegen aan het Dokkumergrootdiep.

Het bedrijf nabij Oostrum werd omstreeks 1872 opgericht door Jan Helder (1842-1906). Na zijn overlijden in 1906 stond het bedrijf bekend onder de naam N.V. Machinale Steenfabriek te Oostrum v/h J. Helder Pzn. Bijna honderd jaar zou het bedrijf aan het Dokkumergrootdiep bakstenen fabriceren. In 1968 werd de steenfabricage beëindigd in het kader van de sanering van de baksteenindustrie in Nederland. Het bedrijfscomplex werd in 1969 ter verkoop aangeboden. Het terrein wordt sindsdien gebruikt als opslagterrein van een aannemer.

Bijzonder is de schoorsteen, waarvan het onderste deel dateert uit 1872. Het onderste deel is versierd met gemetselde nissen (zie detailafbeelding). Oorspronkelijk vormde de kraag van siermetselwerk het einde van de schoorsteen. In 1879 werd de schoorsteen verlengd.

De ringoven, schoorsteen, een oud haaghuis en drie jongere haaghuizen zijn erkend als rijksmonumenten. Al in de middeleeuwen was er sprake van het vervaardigen van baksteen in Oostrum. Aan deze traditie kwam in 1968 een einde. De ringoven is een voorbeeld van “een van de vroegste goed werkende ringovens in Nederland”. De fabriek is nog het enige vrij gave voorbeeld van zijn soort in noord Nederland.

Stand huidige situatie van de voorbereidingen t.a.v. totale restauratie;

 • Wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning zijn in behandeling.
 • Totaal bedrijfsplan is opgesteld.
 • Adema architecten is nu een bouwkundig plan aan het uitwerken t.b.v. de restauratie Ringoven en Haaghuizen en de aanpassingen aan de multifunctionele ruimte, brasserie en de bedrijfsruimtes.
 • Totale asbest inventarisatie is uitgevoerd, gedeeltelijke sanering is uitgevoerd.
 • Totale restauratieplan schoorsteen is opgesteld. Subsidie is door de provincie toegekend.
 • Uitvoering restauratie schoorsteen loopt enige vertraging op.
 • Bouwhistorisch onderzoek voor het gehele complex is uitgevoerd.
 • Herbestemmingsonderzoek voor het gehele complex is uitgevoerd.
 • Totale restauratieplan Ringoven en Haaghuizen in voorbereiding.
 • De bestemmingsplan wijziging is aangevraagd.
 • De omgevingsvergunning is ingediend.
 • De foto en filmvastlegging van het gehele complex is gereed.
 • De schoorsteen is inmiddels afgetopt

Videos

Binnenkort volgt een 3D presentatie over de toekomst van de Steenfabriek

De gehele restauratie van de Steenfabriek wordt middels subsidies ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en in samenwerking met Provincie Friesland en gemeente Noord-East Friesland.

Architect: Adema Architect uit Dokkum. Heeft de opdracht t.b.v. aanvraag bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.